Rozkład dnia

RAMOWY PROGRAM DNIA GRUPY 3, 4, 5 LATKÓW W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „BOBOTECHNIKA”

 • 7.30- 8.40
  Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze porządkowe i organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy dowolne i spontaniczne (kąciki zainteresowań, gry, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe).
 • 9.00- 9.30
  Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku, zachowania prawidłowej postawy przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
 • 9.30-10.30
  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, kierowanych lub inspirowanych przez nauczyciela z różnymi formami aktywności.
 • 10.30-11.40
  Spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym (przewidywany czas pobytu dzieci w ogrodzie to minimum 1 godz., może on być skrócony lub wydłużony w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych). Rozwijanie samodzielności u dziecka poprzez czynności samoobsługowe i higieniczne.
 • 12.00-12.15
  Obiad I danie
 • 12.15-14:00
  Indywidualna praca z dziećmi ewentualnie kontynuowanie niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych. Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe w Sali lub w ogrodzie w zależności od warunków atmosferycznych.  
 • Zabawy relaksacyjne, czynności higieniczne i odpoczynek dzieci najmłodszych. 
 • 14.10-14.30
  Obiad (II danie)
 • 14.30-15.15
  Zajęcia popołudniowe:
  • zajęcia indywidualne i zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci
  • gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe
 • 15.30-15.45
  Podwieczorek
 • 15.45-17.00
  Odbieranie dzieci, aktywność indywidualna i zespołowa dzieci
  • zabawy swobodne organizowane wg zainteresowań dzieci
  • pobyt dzieci w ogrodzie (w zależności od warunków atmosferycznych )
  • zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia zalecane warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zawarte Rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 977)