Kontakt

Przedszkole Politechniki Warszawskiej „Bobotechnika”

ul. Waryńskiego 8

00-631 Warszawa

NIP: 525 000 58 34

Kontakt e-mail: przedszkole@pw.edu.pl

Tel: 22 658 38 48 –  Z-ca Kierownika 

Tel: 22 659 79 89 - ochrona

 

Konto: Bank PEKAO S.A. 62 1240 6175 1111 0010 7230 0221

You don't have access to view comment.

You don't have access to post comment.