Nasze Przedszkole

Nasze Przedszkole „BOBOTECHNIKA”

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby dzieci i rodziców. Zapewniamy wychowankom ciepłą atmosferę, rzetelną opiekę oraz smaczne i zdrowe posiłki.

W naszym przedszkolu dziecko:

·        znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,

·        zdobywa wiedzę o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,

·        zdobywa umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

·        poznaje swoje prawa,

·        rozwija aktywność twórczą,

·        przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole.

 

Nasza placówka znajduje się przy ul. Waryńskiego 8 w Warszawie. W pobliżu położony jest duży park POLA MOKOTOWSKIE, do którego nasi podopieczni chodzą na spacery, przy sprzyjającej pogodzie. Ponadto posiadamy mały plac zabaw, duży ogród i boisko. W przedszkolu są cztery dobrze wyposażone sale zabaw i zajęć. Sale są bezpieczne, przestronne, z właściwie dobranymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Mamy również salę do nauki języka angielskiego, salę terapeutyczną i logopedyczną. Codzienny pobyt w ogrodzie przedszkolnym wpływa na postawę prozdrowotną dzieci, uczy sposobu spędzania wolnego czasu i zaspokaja charakterystyczną dla dziecka w wieku przedszkolnym potrzebę ruchu.

Przedszkole PW” Bobotechnika” przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 5 lat. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem dziecka do Przedszkola uprzejmie proszę o kontakt mailowy na adres:

przedszkole@pw.edu.pl lub bogumila.dziedzic@pw.edu.pl

bądź pod nr tel. 667 292 021.

 

Przedszkole PW „Bobotechnika” przyjmuje również dzieci osób niebędących pracownikami Politechniki Warszawskiej.

 

 

 

Organizacja przedszkola

·        Przedszkole Politechniki Warszawskiej „BOBOTECHNIKA” jest placówką niepubliczną, nad którą nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty.

·        Przedszkole czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 17:45

·        Przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

·        Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest obecnie w oparciu o programy:

o   „Klucz do uczenia się” program wychowania przedszkolnego oparty na teorii Lwa Wygotskiego, który rozwija 75% kompetencji matematyczno-logicznych u dzieci.

o   Matematyka Willy’ego – koncepcja wczesnego nauczania matematyki opracowana w Niemczech przez dr Gerharda Friedricha

 

·        Oprócz zajęć programowych, zapewniamy dzieciom w ramach czesnego dodatkowe, atrakcyjne zajęcia, takie jak:

·        nauka języka angielskiego,

·        zajęcia teatralne,

·        gimnastykę korekcyjną,

·        zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne,

·        opieka psychologa i logopedy,

·        zajęcia ruchowe dla „Maluchów” prowadzone metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Ponadto prowadzimy również zajęcia dodatkowo płatne:

  • Warsztaty plastyczne prowadzone przez artystę plastyka – rozwijają wyobraźnię przestrzenną, widzenie perspektywy, horyzontu, a także uwrażliwienie na głębie w kolorach. Dzięki takim zajęciom dzieciom łatwiej widzieć przestrzennie.

 

  • Warsztaty teatralne -  prowadzone przez zawodową aktorkę – pomagają otworzyć dzieci na publiczność, pomagają pozbyć się lęków. W przedszkolu wystawiamy sztuki, rodzice mogą zobaczyć efekt pracy na tych zajęciach.

 

 

  • Język chiński -  w ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza dzieci rodziców niebędących pracownikami Politechniki Warszawskiej mogą skorzystać z nauki tego języka za dodatkową opłatą. Dla dzieci pracowników Uczelni język chiński jest w cenie czesnego.

 

 Kierownik przyjmuje interesantów w uprzednio uzgodnionym terminie (mailowo lub telefonicznie).

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje z nauczycielkami.

Godzinę konsultacji należy wcześniej uzgodnić  z Kierownikiem.